Home / Lãnh đạo

Lãnh đạo

Động lực chèo lái hành vi

Ai nên đọc cuốn sách này? Bất cứ ai muốn học về các nhân tố trong động lực con người Bất cứ ai muốn tìm ra cách hiệu quả nhất để thúc đẩy mình và người khác Bất cứ ai muốn tìm ra ý nghĩa trong công việc mình làm …

Read More »

Giải mã thuật lãnh đạo

Phần I – Giới thiệu 1 – Lãnh đạo là một phẩm chất nội tại Khi bạn bước lên vị trí lãnh đạo, mọi người bắt đầu có những kỳ vọng lớn lao về bạn. Đôi khi vai trò này là “nội xuất”, có thể hình ảnh bố mẹ, sếp …

Read More »

Lần đầu làm sếp

Phần I – Nhập hội những người làm quản lý Chương 1: Người ta được lựa chọn để làm quản lý như thế nào? Người thành công trong công việc được giao, không có nghĩa là họ sẽ trở thành người lãnh đạo tốt. Có người tin rằng, muốn việc …

Read More »