Home / Tag Archives: tóm tắt sách

Tag Archives: tóm tắt sách

Tự tin sáng tạo

Ai nên đọc cuốn sách này? Bất cứ ai quan tâm đến bí quyết sáng tạo Bất cứ ai muốn làm sống lại cảm hứng sáng tạo trong mình Bất cứ ai muốn làm thế giới này tốt đẹp hơn Về tác giả David Kelley là sáng lập của IDEO, …

Read More »